Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

ΔΥΟ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ι. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ


Μιλώντας για τον Κ. Καραθεοδωρή στην Ακαδημία Αθηνών (Συνεδρία 23ης Φεβρουαρίου 1950), ο Χανιώτης Καθηγητής Ιωάννης Ε. Καλιτσουνάκης, είπε μεταξύ άλλων:

Η απώλεια του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή είναι απώλεια διά την Ελλάδα και την διεθνή επιστήμην....
Συνδεθείς προς τον επιφανή άνδρα διά μακροχρονίου φιλίας, φιλίας σταθεράς και αδιαπτώτου, εξετίμησα πάντοτε βαθύτατα το αγνόν ήθος του, την επιστημονικήν και εγκυκλοπαιδικήν του μόρφωσιν, και τον ακραιφνή και μεγάλον ελληνικόν πατριωτισμόν του.


Όπως είναι φυσικό, οι δυο φίλοι θα πρέπει να είχαν πυκνή αλληλογραφία, αλλά δεν γνωρίζω αν σώζεται σε κάποια αρχεία ή ιδιωτικές συλλογές. Εδώ θα παρουσιάσω δυο ταχυδρομικές κάρτες σταλμένες από τον Κ. Καραθεοδωρή στον Ι. Καλιτσουνάκη το 1935 και 1936.

Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΡΤΑΓράφει ο Κ. Καραθεοδωρή:

6.10.35 Αγ[απητέ] κ[ύριε] Καλιτσουνάκι

Ευχαριστώ διά την κάρταν σας που με περιήλθεν εδώ εις το Chiemsee. Βλέπετε ότι είχον δίκαιον να μην κατέλθω αφ' ου ήρχισεν ο πόλεμος, του οποίου αι συνέπειαι ακόμη εντελώς άδηλοι. Ο Κυριακίδης έκαμεν πολύ ωραίαν διάλεξιν με λαμπράς προβολάς. Αν έχητε καιρόν γράψητέ μοι εκτενέστερον διά την κατάστασιν των Πανεπιστημιακών.

Με πολλήν φιλίαν

Κ. Καρ[αθεοδωρή].


Ο Κυριακίδης θα πρέπει να είναι ο λαογράφος Στίλπων Κυριακίδης.
Εν κατακλείδι ζητά πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την αναβάθμιση του οποίου είχε εργαστεί παλιότερα [δες κι ΕΔΩ]

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΡΤΑΓράφει:

Φίλε κ[ύριε] Καλιτσουνάκι

Σας εύχομαι αίσιον το Νέον Έτος και πολλά έτη διά την εορτήν σας. Ευχαριστώ διά το γράμμα σας - ίσως κατέλθω και εγώ τον Μάρτιον εις Αθήνας. Τελευταίως απέκτησα σπανιώτατον βιβλίον του Wolfg. Lazius το Comment. Rer. Graecar. Libri II Βιέννη 1558 με δύο χάρτας χαλκογραφημένους της Στερεάς Ελλ[άδος] και της Παλοπ[οννήσου] και Κρήτης. Το Βρεταν[νικόν] Μουσ[είον] δεν έχει παρά την έκδοσιν του 1609 χωρίς τους χάρτας ως και την έκδοσ[ιν] του Gronovius . Ευρίσκεται άραγε η α' έκδοσις εις το Βερολ[ίνον];

Με πολλήν φιλίαν

Κ. Κ[αραθεοδωρή]


Ο πλήρης τίτλος του σπάνιου βιβλίου είναι:
Commen: rerum graecarum libri II. In quibus tam Helladis quam Peloponnesi, quae in lucem antea non venerunt, explicantur, [etc.]. [Vienna: R. Hofhalter], 1558
[από δημοπρασία του οίκου Sotheby's ΕΔΩ]

Σημείωση:
Ο αποστολέας των καρτών υπογράφει Κ.Καρ. και Κ.Κ., αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία πως πρόκειται για τον Κ. Καραθεοδωρή. Σύγκρινε πρόχειρα τον γραφικό χαρακτήρα του αποστολέα των καρτών με του Κ. Καραθεοδωρή σε αυτόγραφό του στο εξώφυλλο του περιοδικού ΕΝΔΟΧΩΡΑ (#71-72, Αλεξανδρούπολη 2000) ΕΔΩ (πρόσεξε τη συντομογραφία του διφθόγγου ου).

Mail Antreas P. Hatzipolakis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 

Free Hit Counter