Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Προκήρυξη της Κομ(μουνιστικής) Οργάνωσης Χανιών, 6-4-'45


Ανακοίνωση της ΕΟΚ Ηρακλείου, 10 Ιουνίου 1945

Απόδειξη χρηματικής οφειλής του ΕΛΑΣ. Θέρισσο 15 Μαρτίου 1945.


ΕΛΑΣ

14ον Σύνταγμα

Απόδειξις δραχμών προπολεμικών 5000.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος αντισυν/ρχης Πεζικού Διοικητής του άνω Συντάγματος οφείλω εις τον Εμμανουήλ Ιω. Χαρχαλάκην την αξίαν ενός ημιόνου θήλεως ετών περίπου δέκα πέντε ο οποίος έθανεν εις την υπηρεσίαν του Συντάγματος κατά την μεταφοράν τροφίμων από τον Πρασσέ εις Θέρισσο. Η αξία τούτου ανήρχετο εις προπολεμικάς δραχμάς πεντακισχιλίας (5000)

Θέρισσο 15 Μαρτίου 1945

Ο Διοικητής του Συντάγματος Σ. Σφακιωτάκης

αντ/ρχης


Mail Antreas P. Hatzipolakis

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟ

Η φωτογραφία αυτή της συλλογής μου:

βρίσκεται και στο Λέύκωμα Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ, σ. 268:

Δεν γνωρίζω ποιός είναι ο Ανδρέας Μάστρακας.
Mail Antreas P. Hatzipolakis

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (;)

Φωτογραφίες από ιδιωτικό (προσωπικό/οικογενειακό) λεύκωμα αγνώστου. Είναι από κάποια εκδήλωση/ιστορική επέτειο, στην οποία ήταν και ο Ε. Βενιζέλος. Πιθανώς στο Μεσολόγγι.

Mail Antreas P. Hatzipolakis
 

Free Hit Counter