Κυριακή 13 Αυγούστου 2017

ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

1. Ομαδικό Πορτραίτο

Φωτογράφος Γ. Γλυστρίδης, Ρέθυμνον

2. Ομαδικό Πορτραίτο

Φωτογράφος Π. Διαμαντόπουλος, Χανιά

3. Ομαδικό Πορτραίτο

Φωτογράφος Σ. Φιωτάκης, Χανιά

4. Ομαδικό Πορτραίτο

Φωτογράφος Χαμζά Ρουστέμ, Ηράκλειον

1. Πορτραίτο Δύο

2. Πορτραίτο Δύο

1. Πορτραίτο

Φωτογράφος Γ. Γλυστρίδης, Ρέθυμνον

2. Πορτραίτο

Κείμενο στην πίσω πλευρά

3. Πορτραίτο

Πορτραίτο χωροφύλακα και πολίτη.

Οικογενειακό πορτραίτο

Κείμενο στην πίσω πλευρά

Mail Antreas P. Hatzipolakis

 

Free Hit Counter