Κυριακή 4 Αυγούστου 2013

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Τη φωτογραφία την κορνιζάρανε κι εκόψανε την επιγραφή του φωτογράφου. Πιθανώς να είναι ο S. Zeki (Χανιά)

Mail Antreas P. Hatzipolakis

 

Free Hit Counter