Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Γ. ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΙ Γ. Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Γεώργιος Μιστριώτης

στην εισήγηση του «Κρίσις του δευτέρου Σεβαστοπουλείου Αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης, απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 15 Μαρτίου 1909»
είπε ότι: "Αλλ' ο Ερωτόκριτος και ο Ονειροκρίτης είναι τα μόνα βιβλία τα κοσμούντα τας βιβλιοθήκας των θεραπαινίδων"

Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης

στη μελέτη του Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (Λαογραφία 1(1909)

του απάντησε, χωρίς να τον κατονομάζει, αποκαλώντας τον "κάπηλον των Ελληνικών γραμμάτων"

Mail Antreas P. Hatzipolakis

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ
Σφακιανός Λαϊκός Ποιητής

Ο Γεώργιος Μπατζέλης από την Χώρα Σφακίων έγραψε ένα πολύστιχο ποίημα, ακολουθώντας τα χνάρια του προγόνου του Μπάρμπα - Παντζελιού (ποιητή του Τραγουδιού του Δασκαλογιάννη), για τα Βάσανα της Κρήτης κατά την Γερμανική Κατοχή.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
Ευχαριστώ την Πέγκυ Δεριζιώτου, που μου το έστειλε.

Το ποίημα δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφημερίδα ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ (Αθηνών) του έτους 1962. Δεν έχω όλα τα φύλλα, παρά μόνο τρία.

Στο τέλος του ποιήματος αναφέρει τον γιο του "το μοναχό κλωνάρι / το εκτελέσαν οι Γερμανοί απάνω στο Χαϊδάρι"

Πρόκειται γαι τον γιο του Αριστείδη (η φωτογραφία είναι από το λέυκωμα ΗΡΩΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940 -1945 ΚΡΗΤΗ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ. ΝΟΜΟΙ ΧΑΝΙΩΝ & ΡΕΘΥΜΝΗΣ)

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ
Ο ποιητής έχει επιρροές από τον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου
Πρβ. Βγαίνουνε στην Ανώπολη, στην όμορφη Γορτύνη (σ. 10) [Γορτύνη μεταφορικά, όμορφη σαν την αρχαία Γορτύνη]
τὴ χώρα τὴν ἐξακουστή, τὴν ὄμορφη Γορτύνη (Ερωτόκριτος)

Κι επίσης και από τον πρόγονό του Μπάρμπα - Παντζελιό που τον μνημονεύει στους τελευταίους στίχους του ποιήματος.
Πρβ. Αν έχει λάθος το χαρτί και τα γραφόμενά μου,
έζησα πάνω στα βουνά κι εκεί ήσαν τα σκολειά μου, (σ. 14)
Μ’ αν είν’ τα γράμματα σφαλτά, τα λόγια δίχως χάρη
(σαν τυροκόμου μάθηση, σαν πέννα μητατάρη),
(Τραγούδι του Δασκαλογιάννη)

Mail Antreas P. Hatzipolakis

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022

ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Σφακιανοί (οι περισσότεροι από την Ανώπολη) στην Αμερική (μάλλον στην Γιούτα, όπου ήταν μεγάλη παροικία Σφακιανών)
Τη φωτογραφία είχε ο Γεώργιος Σταματάκης (Λύκος Λιβανιανά) και μου την παρεχώρησε ευγενώς η Γιάννα Στέλ. Πατρουδάκη, την οποία ευχαριστώ πολύ!

Mail Antreas P. Hatzipolakis

 

Free Hit Counter