Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, Ο "ΓΡΗΓΟΡΗΣ" ΚΙ Ο "ΣΤΑΜΑΤΗΣ" (ΚΙ Ο... "ΜΕΛΕΤΗΣ")

ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, Ο "ΓΡΗΓΟΡΗΣ" ΚΙ Ο "ΣΤΑΜΑΤΗΣ" (ΚΙ Ο... "ΜΕΛΕΤΗΣ"), ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΕΤΟΣ 3ο, 1992, σσ. 131-136

Με αναφέρει στη σελ. 134, σημ. 4


Μερική αναδημοσίευση ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΘΕΩΡΗΣΗ, Ιούλιος 1992, σσ. 460-1

ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ανδρέας Π. Χατζηπολακης, ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αστυνομική Επιθεώρηση, Ιούλιος 1992, σσ. 462-4

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Ιούλιος 1992

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ

1989
20-12-89

1990
12 Φεβρ 1990


17 -5- 1990


18 -6- 90


5 -7- 90

1991
21-4-91


12 -5- 91


27 -5- 91


14 -8- 91


28 -8- 91


3 Νοεμβρίου 1991

1992
5-8-92

1993
4-2-93


30 -11- 1993

1994
14-1-94

1998
8 Φεβρ. 1998

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΗ

Την επιστολή του Ν. Γ. Πολίτη προς τον Σωκράτη Κουγέα είχα πάρει από δημοπρασία στην Αθήνα. Την παραχώρησα για δημοσίευση στον αείμνηστο καθ. Δημήτριο Λουκάτο, που την δημοσίευσε στη Λαογραφία, Τόμος ΛΕ (35) 1987-1989, σελ. 508-513

/

 

Free Hit Counter