Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

PiPhilology

PiPhilology (Wikipedia)

ANTREAS P. HATZIPOLAKIS, PIPHILOLOGY

PiPhilology v.2 (web)
PiPhilology v.2 (html)

PiPhilology v.9.5 (web)
PiPhilology v.9.5 (html)

PiPhilology (web)
PiPhilology (html)

REFERENCES
Alfred S. Posamentier & Ingmar Lehmann, π: A Biography of the World's Most Mysterious Number, 2004
Jean-Paul Delahaye, π — Die Story: Aus dem Französischen von Manfred Stern. 1999
Eric W. Weisstein, CRC Concise Encyclopedia of Mathematics


Divulgaciones Matematicas, vol. 5, no. 1-2, 1997, p. 28

Stephanie Hall, Celebrating PiΣΧΟΛΙΟ ΕΔΩ

GREEK MNEMONICS


Νικόλαος Χατζιδάκης, Μαθηματική Μνημοτεχνία. Δελτίον της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 5(1924) 81 - 82

Pi mnemonics of Knox


Clifton Fadiman, The Mathematical Magpie. pp. 287 - 288 .


Crux .
Crux .

Mail Antreas P. Hatzipolakis

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

ΚΡΙΓΙΑΡΑΝΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΡΙΑΡΑΣ)

Παστικό στους Γάμους της πριγκίπισσας Σοφίας με τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο (1889)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΙΑΡΑΣ

Ν Β. Τ[ΩΜΑΔΑΚΗΣ], ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΝΤΡΕΑ Ι. ΚΡΙΑΡΑ ΠΑΣΤΙΚΑ 1889 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Κρητικές Σελίδες 1(1936) 278 - 281

ΑΝΩΝΥΜΟΣ [ = ΕΜΜ. ΒΑΡΔΙΔΗΣ], ΤΟ ΠΑΣΤΙΚΟ (!) ΤΣΗ ΝΥΦΗΣ ΜΑΣ. Λευκά Όρη (Αθηνών) 4/28 - 7 - 1894

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΧΑΤΖΗΠΟΛΑΚΗΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, Ο Κριγιαραντρουλής. 1ο: Χανιώτικα Νέα 7002/15 - 1 - 1991, σ. 10. 2ο: Χανιώτικα Νέα 7003/16 - 1 - 1991, σ. 11.

Για τον Κριγιαραντρουλή βλέπε κι ΕΔΩ

Mail Antreas P. Hatzipolakis

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ -1863

Αβιβλιογράφητα Κρητικα Βιβλία από τον Εκκεκάκη στα:
-- Γ.Π. ΕΚΚΕΚΑΚΗ, ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Σχεδίασμα ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α' 1499 - 1863. ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1991.
-- Γ. Π. Εκκεκάκης, ΤΑ ... ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ. Προσθήκες στο δίτομο Σχεδίασμα Κρητικής Βιβλιογραφίας αυτοτελών εκδόσεων (1509 - 1913). Κρητολογικά Γράμματα 15/16 Ρέθυμνοο 1999 - 2000, σελ. 287 - 344
-- Επιπροσθήκες στους τόμους Α', Β' και στις προσθήκες 1-329.Εις: Γ. Π. Εκκεκάκης, Τα Κρητικά Βοβλία Γ' 1914 - 1944. Ρέθυμνο 2001, σελ. 161 - 164.

1843


Απάντησις ὑπὸ Χ. Ἀνδρέα Κριαράκη εἰς τὴν διατριβὴν τοῦ K. Ζ. Πρακτικίδου, καταχωρηθεῖσαν εἰς τὰ Ὑπ` ἀριθ. 174-175 φύλλα τῆς Ἐφημερίδος Ὁ Φίλος τοῦ Λαοῦ.Ἐν Ἑρμουπόλει, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Γ. Μελισταγοῦς ~~~ 1843. 8ο, σ. 22

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΗΓΗ :
Ἠλιού, ἀρ. *1843.13. ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ

A.Π.Χ. Facebook

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Αριστ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΨΗΦ. ΚΡΙΑΡΑΚΗΣ, ΚΡΙΑΡΑΚΗΣ

1884


Το Θεάρεστον Βιβλίον προς ωφέλειαν των Ορθοδόξων Χριστιανών. Εκδίδεται παρά του Χατζή Ανδρέα Ανδρεουλάκη Κρητός. Οκτωβρίου 20 1884

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΗΓΗ :
Μίμης Χριστοφιλάκης Facebook
A.Π.Χ. Facebook

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Μίμη Χριστοφιλάκη.

1891


Alfred von Seefeld, Dem Frühling entgegen!: Winterreise nach Kreta, Hannover, Schmorl & von Seefeld Nachf., 1891. 8o, σ. III + 180

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΗΓΗ :
Allgemeine bibliographie: Monatliches Verzeichnis der wichtigern neuǹ Erscheinungen der deutschen und ausländischen Literatur, Volume 50. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1891.

Theopedia
A.Π.Χ. Facebook

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Bayerische StaatsBibliothek

Mail Antreas P. Hatzipolakis

 

Free Hit Counter