Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΒΟΣΚΟΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (19ος αιώνας)


Κάποιοι Σφακιανοί είχανε ενοικιάσει ένα χειμαδιό στα ρεθεμνιώτικα και
Μαθαίνοντας ο ηγούμενος του Αρκαδίου ότι θα συνόρευε με Σφακιανούς, τραβούσε τα γένια του!...
[Από ένα αφήγημα του Μ. Σοφούλη στα Χανιώτικα Νέα]

Ποιές δραστηριότητες ανέπτυσσαν οι Σφακιανοί, που κάνανε τον ηγούμενο να φρίττει, περιγράφονται με γλαφυρό τρόπο σ' ένα δημοσίευμα της ρεθυμνιώτικης εφημερίδας ΝΕΟΣ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 13-3-1882.

ΕΠΙΧΩΡΙΑ

Ζωοκλοπών το ανάγνωσμα.

Οι Σφακιώται, οι διαχειμάσαντες τα ζώα αυτών εις διαφόρους επαρχίας και προ παντός εις την Επαρχίαν Ρεθύμνης, ως εκ της δριμύτητος του χειμώνος και της καταστρεπτικής εποχής διά την κτηνοτροφίαν, απώλεσαν μέρος τι των κτηνών των εξ ανωτέρας δυνάμεως, επειδή το τοιούτον αντίκειται και προς το υλικόν αυτών συμφέρον και προς την πρόοδον της αναπτύξεως και ευημερίας αυτών, οι κύριοι ούτοι διενοήθησαν να κεφαλιώσωσι (τουτέστι, ν' αναπληρώσωσι την έλλειψιν των απωλεσθέντων διά της αρπαγής και απαγωγής, ήδη ότε τα χιονοσκέπαστα αυτών όρη απηλλάγησαν της χιόνος, εις τον τόπον της εαυτών τρώγλης, όνους, ημιόνους, αίγας, πρόβατα, βόας, χοίρους, σκύλους και γαλάς). Επί τούτω όθεν δι' υποβρυχίου τηλεγράφου ειδοποιηθέντες, ήρχισαν ν' αρπάζωσι νύκτωρ και μεθ' ημέρας εκ των εαυτών ειλώτων όσα τοιαύτα ζώα εύρωσι υπό την διατροφήν αυτών, ήρχισαν λοιπόν ν' αρπάζωσι του μεν τα πρόβατα ... του δε τους όνους ... του δε τα άλογα και ούτω καθ' εξής. (....)
Η Αστυνομία Ρεθύμνης υπέρ πάντα άλλον χρόνον οφείλει σήμερον σπουδαίως να μεριμνήση, οπότε οι κατακτηταί και Γιανίτζαροι της Κρήτης Σφακιώται φεύγουσι τα εαυτών πρόβατα προς την Επαρχίαν των, να προλάβωσι πολλάς ζωοκλοπάς των εαυτών ειλώτων Ρεθυμνίων Αγιοβασιλειωτών και Αμαριωτών. Είλωτες Ρεθύμνιοι κ.λπ. κάτοικοι των άλλων επαρχιών προς τους κατακτητάς σας Σφακιώτας λάβετε σύντονα μέτρα, και αν μεν είσθε τω όντι είλωτες αυτών και δούλοι δεχθήτε ευχαρίστως δουλικήν προς αυτούς υπακοήν, άλλως τε αντιτάξατε προς αυτούς τους αγενείς και ουτιδανούς, τους ζωοκλέπτας εννοούμεν, άπαντα τα έννομα μέσα και συνταχθήτε μετά της Αρχής και των κειμένων νόμων εις την εξόντωσιν αυτών, όπως ούτως εξαφανισθή εκ της Ηρωίδος ημών Κρήτης έθιμον, βαθύ στίγμα μώμου και καταφρονήσεως εγκολάπτον επί του μετώπου παντός Κρητός. Ευχής έργον είναι σήμερον, οπότε η νήσος ευνομείται, ευάριθμοι Σφακιώται ζωοκλέπται να ριφθώσιν εις την κάμινον του πυρός, ή να εγκολάπτηται εφ' άπαντος του Κρητικού μετώπου το ατιμωτικόν στίγμα της ζωοκλοπής.


Διαβάστε το κείμενο ολόκληρο (αποσπασμένο από τον τόμο της εφημερίδας στη Βιβλιοθήκη της Βουλής) ΕΔΩ

Δε στερούνται αλήθειας τα παραπάνω, αλλά χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τους ζωοκλέφτες Σφακιανούς, παρατηρώ πως στο κείμενο υπάρχει μια ισχυρή δόση υπερβολής. Τους παίρνανε, λέει, ακόμα και τις ... γάτες τους! Μήπως όμως φορτώνονται στην πλάτη των Σφακιανών όλες οι εγκληματικές ενέργειες που είχαν γίνει στην περιοχή, ενώ ένοχοι, σε κάποιες από τις περιπτώσεις, ήταν ντόπιοι; Δεν ήταν δα και υπόδειγμα νομοταγών πολιτών οι εφάμιλλοι των Σφακιανών ορεινοί Ρεθεμνιώτες!

Την εγκληματική συμπεριφορά ορισμένων Σφακιανών (ειδικά Καλλικρατιανών) είχε περιγράψει με τα μελανώτερα χρώματα ένα χρόνο πριν στην ίδια εφημερίδα (ΝΕΟΣ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 30-3-1881) κάποιος κάτοικος του χωριού Άγιος Κωνσταντίνος. Δες ΕΔΩ.

Mail Antreas P. Hatzipolakis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 

Free Hit Counter