Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ : ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ


Την δεκαετία του 1870 ιδρύεται στην Νέα Κόρινθο (όπως ονομαζόταν τότε η Κόρινθος) ένα Βιβλιοπωλείο / Τυπογραφείο με την επωνυμία Κορινθία, από Σφακιανούς, τους αδελφούς Ανδρέα Ανδρουλακάκη από το Λουτρό Σφακίων. Εδώ θα παρουσιάσω όσα (λίγα επί του παρόντος) στοιχεία έχω συγκεντρώσει για την δραστηριότητά τους. Και κατ' αρχήν πόσοι ήταν οι τυπογράφοι Αδελφοί Ανδρουλακάκη; Ένας ήταν ο Γεώργιος που ήταν και συγγραφέας (ποιητής ή μάλλον στιχοπλόκος. Βλ. παρακάτω). Ένας άλλος ήταν ο Σταύρος που στα τέλη του 1890 μετακομίζει στα Χανιά κι ανοίγει δικό του τυπογραφείο. Υπήρχε όμως κι ένας τρίτος, ο Χρήστος. Αυτόν τον μαθαίνομε από ένα συμβόλαιο του 1889. Τότε είχε κατέλθει στα Σφακιά γιανά πουλήσει ένα ακίνητο, ενεργώντας και για λογαριασμό των αδελφών του Γεωργίου και Σταύρου όπως ρητά αναγράφεται στο συμβόλαιο:


Γνωστά Βιβλία τυπωμένα από τους Αδελφούς Ανδρουλακάκη στην Κόρινθο:

1879

Ὁ Βαρδινογιάννης. Ποίημα Ἡρωικόν, περιλαμβάνον τὰς πράξεις καὶ τοὺς χαρακτῆρας τῶν κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἀρχηγῶν τῶν ἐνδόξων Σφακίων Ὑπὸ Γεωργίου Α. Ἀνδρουλακάκη ~~~ Ν. Κόρινθος, Ἐκ τοῡ Τυπογραφείου τῆς «Κορινθίας» τῶν Ἀδελφῶν Ἀνδρουλακάκη. 1879.

-,σ.24~ Ὁ τίτλος ἀπὸ τὸ ἐξώφυλλο.

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΗΓΗ : Ἐκκεκάκης, Κρητ. Βιβλ. Γ΄, ἀρ. 90

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ : Βιβλ. Α. Χατζηπολάκη


Από τη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 19ου ΑΙΩΝΑ των Ηλιού - Πολέμη (Μουσείο Μπενάκη ΕΔΩ)

Όπως φαίνεται στο λήμμα, η πρώτη βιβλιογράφηση έγινε από τον Γ. Εκκεκάκη (Κρητικά Βιβλία τ. Γ', αρ. 90 [1]), από το μοναδικό γνωστό αντίτυπο που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη μου [2]:


1886

Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων τεσσάρων νέων τοῡ Χριστοῡ μαρτύρων Ἀγγελῆ Μανουὴλ Γεωργίου καὶ Νικολάου Τῶν ἐν Ρεθύμνῃ τῆς Κρήτης μαρτυρησάντων ὑπὸ *** Ἐν Κορίνθῳ Τυπογραφεῖον καὶ Βιβλιοπωλεῖον Ἡ Κορινθία 1886.

8ο,σ.18+1 φ.λ.

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΗΓΗ : Petit, σ.183

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ : Boll ~ ΔΒΡεθ


(Από τη Βιβλιογραφία Ηλιού - Πολέμη, ό.π. Βιβλιογραφημένο κι από τον Γ. Εκκεκάκη, Τα Κρητικά Βιβλία τ. Β', αριθ. 317)

1887

Γεωργίου Α. Ἀνδρουλακάκη τυπογράφου, βιβλιοπώλου κτλ. ἐν Ν. Κορίνθῳ Ἡ ΧρΗσὴ τῶν Σφακίων Τραγῳδία δημωδεστάτη ~~~ καὶ Μηλιὰ - Βουρκόλακας ἐκ τῶν ἡρωϊκῶν ποιήσεών του Ἐν Ν. Κορίνθω Ἐκ τοῡ Τυπογραφείου τῆς Κορινθίας 1887

<-,σ.23+1 χ.ἀ.>

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ : ΑΠΘεσ ~ ΙΑΚρ


(Από τη Βιβλιογραφία Ηλιού - Πολέμη, ό.π. Βιβλιογραφημένο κι από τον Γ. Εκκεκάκη, Τα Κρητικά Βιβλία τ. Β', αριθ. 332 [3])

Γνωστά Βιβλία τυπωμένα από τον Σταύρο Α. Ανδρουλακάκη στα Χανιά:

1899

Λόγος Ποίημα δοξαστικὸν ἀπολυτίκιον καὶ πολυχρόνιον ἐπὶ τῇ εἰς Κρήτην αἰσίᾳ ἀφίξει τῆς Α.Β.Υ. τοῡ Πρίγκηπος Γεωργίου.Ὑπὸ Γεωργίου Χ. Βλαχάκη Πληρεξουσίου Μαλεβυζίου Ἐν Χανίοις Τύποις Σταύρου Α. Ἀνδρουλακάκη 1899.

-,σ.8

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΗΓΗ : Ἐκκεκάκης, Κρητ. Βιβλ. Β΄, ἀρ. 674

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ : ΙΑΚρ


(Από τη Βιβλιογραφία Ηλιού - Πολέμη, ό.π.)

Σύνταγμα τῆς Κρητικῆς Πολιτείας Ἐν Χανίοις Τύποις Σταύρου Α. Ἀνδρουλακάκη 1899

-,σ.21+1 λ.

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΗΓΗ : Ἐκκεκάκης, Κρητ. Βιβλ. Β΄, ἀρ. 685

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ : ΔΒΡεθ


(Από τη Βιβλιογραφία Ηλιού - Πολέμη, ό.π.)

1900

Καταστατικὸν τοῡ ἐν Χανίοις Φιλανθρωπικοῡ Συλλόγου Κυριῶν Ἡ Ἐλπὶς Ἐν Χανίοις Τύποις Σ. Α. Ἀνδρουλακάκη 1900

8ο,φ.1+σ.1 λ.+9+5 λ.+1 χ.ἀ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ : ΒΒ


(Από τη Βιβλιογραφία Ηλιού - Πολέμη, ό.π.)

1901 -

Βλέπε Γ. Εκκεκάκης, Τα Κρητικά Βιβλία τ. Β', αριθ. 806,834,893,894,927,936,938,951,952,971,977,992,1024,1032,1033,1081,1105,1124,1127,1130,1230,1243,1301,1302,1313,1339,1357Β και ιδίου τ. Γ', αρ.37


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η συντομογραφία Ἐκκεκάκης, Κρητ. Βιβλ. Γ΄ του λήμματος αναπτύσσεται στις Συντομογραφίες:
Ἐκκεκάκης, Κρητ.Βιβλ. Γ´
Γ. Π. Ἐκκεκάκης, «Τὰ --- σπάνια Κρητικὰ Βιβλία. Προσθῆκες στὸ δίτομο Σχεδίασμα Κρητικῆς Βιβλιογραφίας αὐτοτελῶν ἐκδόσεων (1509-1913)», π. Κρητολογικά, τ. 15/16, Ρέθυμνο 1999-2000, σ. 287-344· πβ. καὶ τοῦ ἴδιου, Τὰ Κρητικὰ Βιβλία Γ´ 1914-1944, Ρέθυμνο 2001.

Το περιοδικό ονομάζεται Κρητολογικά Γράμματα.

2. Δες και: Aνδρέας Π. Χατζηπολάκης: Ένα "Άγνωστο" Κρητικό Βιβλίο. Ρεθεμνιώτικα Νέα 5585/10-9-1991, σελ. 4. Με την ευκαιρία κάνω και μια διόρθωση: Εκεί έγραψα ότι η οικογένεια Ανδρουλακάκη είναι κλάδος της οικογένειας των Βλάχων της Ανώπολης, πράγμα όμως που δεν αληθεύει.

3. Ο πλήρης τίτλος όπως καταχωρίζεται από τον Εκκεκάκη:
Γεωργίου Α. Ανδρουλακάκη, τυπογράφου, βιβλιοπώλου κτλ. εν Ν. Κορίνθω - Η Χρυσή των Σφακίων, τραγωδία δημωδεστάτη. Αναφέρουσα την αιχμαλώτισιν και τον θάνατον της Χρυσής των Σφακίων, θυγατρός του μαρτυρικώτατου εν Χανίοις της Κρήτης αποθανόντος Δασκαλογιάννη και Μηλιά - Βουρκόλακας εκ των ηρωικών ποιήσεών του. Εν Ν. Κορίνθω, εκ του τυπογραφείου της Κορινθίας 1887.

Mail Antreas P. Hatzipolakis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 

Free Hit Counter